Wikia


Drakenrijders waren mensen of elfen op draken die de orde in Alagaësia handhaafden.

voobeelden zijn: Eragon de elf, Eragon de mens, Brom, Morzan, Galbatorix, Vaerl, ...

deel van Broms verhaal over de drakenrijders Edit

'Voordat de vaders van uw grootvaders werden geboren, ja zelfs nog vóór hún vaders, ontstonden de drakenrijders. Hun opdracht was te beschermen en te behoeden, en duizenden jaren lang slaagden ze daar ook in. Hun dapperheid in de strijd was ongeëvenaard, want ieder van hen had de kracht van tien mannnen. Ze waren onsterfelijk, tenzij ze ten slachtoffer vielen aan gif of kling. Hun krachten en vermogens werden alleen aangewend voor het goede, en onder hun noede werden hoge torens en steden gebouwd uit levende steen. Terwijl de drakenrijders de vrede handhaafden, kenden het land grote welvaart. Het was een gouden tijd. De elfen waren onze bontgenoten, het ging goed met de mensen. Maar luister en ween...Want het kon niet blijven duren. Hoewel geen vijand hen konden vernietigen, konden de Rijders zich niet tegen zichzelf beschermen. En het geschiedde dat op het hoogtepunt van hun macht een jonge, Galbatorix genaamd, werd geboren in de provincie Inzilbêth, die inmiddels niet meer bestaat. Zoals het gebruik was, werd hij op zijn tiende op de proef gesteld, en toen bleek dat hij over een grote macht beschikte, aanvaarde de rijders hem als een van de hunnen.

(Dit was het begin van hun ondergang)