Wikia


Dwergs is de taal die gesproken word bij de Dwergen. Het is een van de oudste talen die in Alagaesia gesproken word en de dwergen gebruiken een Rune alfabet


Dwergs
Dwergs Vertaling
Akh Voor
Akh Guntéraz dorzâda! Tot meerdere glorie van Guntéra!
Akh sartos oen dûrgrimst! Voor verwanten en clan!
alfrell Soort
arûna Om te zegenen
Ascûdgamln Vuisten van staal
Astim Hefthyn Behouder tegen het zicht
Az De
Âz knurl deimi lanok. Pas op, de rots verandert
Âz Ragni De rivier
Az Sweldn rak Anhûin De tranen van Anhûin
Azt jok jordn rast. Dan mag u passeren
barzul Iemand vervloeken met heet noodlot
barzul knular! Mogen ze vervloek zijn!
barzûln Iemand vervloeken met een veelvoud van onheil en tegensped
barzûlegûr Een vloek
belgond Belofte
Beor Holenbeer (elfenwoord)
cardozada Minnaar
carn Een
carvlorss Wie regelt
Carkna bragha! Groot gevaar!
delva Vertederende term tussen dwerrgen onderling; ook een vorm van goudklompjes die in de Beorbergen voorkomen en bij de dwergen hoog in aanzien staan
derûndânn Gegroet
dorzada Liefde; aanbidding
Dûr Onze
dûrgrimst Clan (letterlijk, onze zaal/huis)
dûrgrimstvren Clan oorlog
Egraz Carn Kale
enarûna om te zegenen het meest
encesti heiligste
Erôthknurl een steen van de aarde
eta Nee
etzil Stop
Etzil nithgech! Stop hier!
Fanghur Draakachtige dieren, maar kleiner en minder intelligent dan hun neven (inheems in de Beorbergen 
Farthen Vader
Farthen Dûr Onze Vader
fild Die
Formv Deze
Formv Hrethcarach … formv Jurgencarmeitder nos eta goroth bahst Tarnag, dur encesti rak kythn! Jok is warrev az barzulegur dur dûrgrimst, Az Sweldn rak Anhûin, mogh tor rak Jurgenvren? Ne udim etal os rast knurlag. Knurlag ana … Voor deze Schimmendoder... deze Drakenrijder is geen plaats in Tarnag, onze heiligste der steden! Bent u de vloek vergeten die onze clan, de Tranen van Anhûins, sinds de Draken Oorlog met zich meedraagt? We zullen hem niet laten passeren. Hij is...
Feldûnost Vorstbaard (geitenras dat inheems is in de Beorbergen
Gáldhiem Heler/glazend hoofd
Ghastgar Op het steekspel lijkende speerwerperswedstrijd die op de ruggen van geiten wordt uitgevochten
Grimstborith Clanhoofd (letterlijk: 'zaalhoofd'; meervoud: grimstborithn
grimstcarvlorss Organisator van het huis
Grimstnzborith Koning of koningin van de dwergen (letterlijk: 'zalenhoofd')
Gûntera Aruna Gûntera Zegen
hírna Gelijkenis; standbeeld
hort Moment
hûthvir Dubbelbladig stafwapen gebruikt door Dûrgrimst Quan
Hwatum il skilfz gerdumn! Luister naar mijn woorden!
Ignh az voth! Breng het eten!
Ilf gauhnith Het is veilig en goed
Ilf carnz orodüm Het is een verplichting
Ingeitum Vuurwerkers, smeden
Isidar Mithrim Sterroos (de stersaffier)
Jok is frekk dûrgrimstvren? Wilt u een oorlog tussen de clans?
knurl Steen; rots
knurla dwerg (letterlijk:'iemand van steen'; meervoud knurlan
knurlag Man/ hij/ zijn
Knurlag qana qiranu Dûrgrimst Ingeitum! Qarzul ana Hrothgar oen volfild … Hij is opgenomen in de Clan Ingeitum! Vervloekt zij Hrothgar en allen die...
knurlagn Mannen
knurlan Dwergen
knurhiem Hoofd van Steen
knurlnien Stenen Hart
korda Hamer
Kóstha-mérna Voet Bekken (een meer)
kythn Steden
Ledwonnû Kílfs halssnoer; ook aanduiding voor halssnoer in het algemeen
mahl Een belediging
menknurlan 'onsteen', dwergen die steenloos zijn (de ergst mogelijke belediging in het Dwergs)
menotho Ontrouw
menthiv Zoon
Nagra Reusachtig everzijn, komt uitsluitend voor in de Beorbergen
oei Ja; bevestigend
oen En
Orik Thrifkz menthiv oen Hrethcarach Eragon rak Dûrgrimst Ingeitum. Wharn, az vanyali-carharug Arya. Ne oc Ûndinz grimstbelardn. Orik, zoon van Thrífk, en Schimmendoder Eragon van Dûrgrimst Ingeitum. En Arya, koerier der elfen. We zijn Ûndins zaalgasten
Os il dom qiranu carn dur thargen, zeitmen, oen grimst vor formv edaris rak skilfz. Narho is belgond … Laat ons vlees, onze eer, onze woning door dit, mijn bloed zijn verenigd. Ik beloof...
otho Vertrouwen
qetzil Gestopt
qarzûl Vervloekt
Ragni Hefthyn Rivierwacht
rak Van
Sartos Familie
sheilven Lafaards
shrrg Reuzenwolf, inheems in de Beorbergen
sigt Flikkert
smer voth Dien het eten op
strâddsigt Flikkeren
sweldn Tranen
trangnarn
Tronjheim Reuzenhelm
Urzhad Reuzenholenbeer, inheems in de Beorbergen
vanyali Elf
vik kras
vlorss Te regelen
volfild Iedereen die
volhort Elk moment
volhortn Alle momenten
Volund Eeuwige vechter
Vol Turin De Eindeloze Trap
Vor Hrothgarz korda! Bij de hamer van Hrothgar
Vor Orikz korda! Bij Orik's hamer!
vren Oorlog
Vrenshrrgn Oorlogswolven
vrron Genoeg
werg In het Dwergs het equivalent van bah (zonder enige vorm van humor gebruikt in een plaatsnaam zoals Werghadn; letterlijk: 'het land van bah' ofwel: 'het lelijke land')