Wikia


Het Rijk is de naam van het koninkrijk van Galbatorix. Het strekt zich uit in het westen van Alagaësia. In het zuiden begint het bij de havenstad Aroughs en loopt het via het Schild en de vlakten ten oosten daarvan naar Cuenon in het hoge noorden, vlakbij Du Weldenvarden. De oostelijke grens word gevormd door de Hadaracwoestijn. Het Rijk is het bolwerk van Galbatorix.

Het Rijk werd 100 jaar voor de gebeurtenissen in de boeken gesticht toen Galbatorix en de Meinedigen tegen de Rijders in opstand kwamen en het oude Broddring Koninkrijk vernietigden. Formeel echter bestaat dit koninkrijk nog steeds. De hoofdstad van het Rijk is Urû'baen, vroeger de elfenstad Ilirea.

Het Rijk is een corrupte entiteit waar het kwaad van Galbatorix vrij spel heeft. Andere grote steden zijn Dras-Leona, Teirm, Cuenon, Gil'ead en Feinster. Het Rijk heeft een sterk leger en heft zware belastingen. Veel inwoners van het Rijk dragen de koning een kwaad hart toe, maar niemand durft zich openlijk tegen Galbatorix te verzetten.