Wikia


De Oude Taal is de taal die door de Elfen word gesproken en wordt gebruikt om magie op te roepen, dit laatste is mogelijk omdat in De Oude Taal een voorwerp niet wordt benoemd met een woord maar met HET woord voor dat voorwerp.

Door het noemen van de identiteit van een voorwerp is het mogelijk dat voorwerp te manipuleren wat zich uit in magie.

De volgende tabel geeft van een aantal woorden en zinnen in De Oude Taal de vertaalde betekenis, deze lijst is ook achter in de boeken terug te vinden, zij het dat er dingen kunnen ontbreken.

Oude taal Vertaling
Adruna Water
Agaetí Blödhren Viering van de Bloedeed
Aí varden abr du Shur'tugals gata van te Een wachter van de Rijders vraagt te worden doorgelaten
Aiedail De morgenster
Arget Zilver
Argetlam Zilverhand
Atra esterní ono thelduin / Mor'ranr lífa unin hjarta onr / Un du evarínya ono varda Moge het lot u gunstig gezind zijn / Moge er vrede heersen in uw hart / En mogen de sterren over u waken
Atra gülai un ilian tauthr ono un atra ono waíse skölir frá rauthr Moge geluk en voorspoed uw deel zijn en moge tegenspoed u bespaard blijven
Atra nsu waíse vardo fra eld hórnya Bescherm ons tegen luisterende oren
Bjartskular Stralend Geschubde
Blöthr Halt
Brakka du vanyalí sem huildar Saphira un eka Verzwak de magie die Saphira en mij gevangen houdt
Dagshelgr Gewijde dag
Draumr kópa Droomblik
Du Fells Nángoröth De Vervloekte Bergen
Du Fyrn Skulblaka De Draken Oorlog
Du Völlar Eldrvarya De Brandende Vlakten
Du grind huildr Stop de poort
Du Súndavar Freohr Dood der schimmen
Du Vrangr Gata Het Zwervende Pad
Du Welvarden Het Wakende Woud
Dvergar Dwergen
Ebrithil Meester
Edur Rotspiek of uitstekende punt
Eka fricai un Shur'tugal Ik ben een Rijder en een vriend
Elda

Geslachtloze aanspreektitel dat achter de naam van de persoon wordt gevoegd als blijk van respect.

Eyddr eyreya onr Maak uw oren leeg
Fairth Een met magische middelen gemaakte afbeelding
Finarel Aanspreekvorm voor een veelbelovende leerling.
Fricai Andlát Vriend des doods (een giftige paddestoelensoort)
Gala O Wyrda brunhvitr / Abr Berunal vandr-fódhr / Burthro laufsblädar ekar undir / Eom kona dauthleikr... Zing, O bleek fronsend Lot / Van Berundal met het ongelukkige gesteente / Geboren onder eikenloof / Uit een sterfelijke vrouw...
Gánga aptr Achteruit gaan
Gánga fram Vooruit gaan
Gath sem oro un lam iet

Verenig gene pijl met mijn hand

Gedwëy ignasia Glanzende Handpalm
Gëuloth du knífr Maak het mes bot
Haldthin Doornappel
Helgrind De Poorten des Doods
Hlaupa Rennen
Hljödhr Stil / Zwijgend
Jierda Breken / Slaan
Kodthr Vangen
Kona Vrouw
Kvetha Fricai Gegroet, Vriend
Lethrblaka Vleermuis; rijdier/ouders van de Ra'zac (letterlijk: lederflapper)
Letta orya thorna Stop die pijlen
Liduen Kvaedhí Poëtisch Schrift (Geschreven vorm van de Oude Taal)
Losna kalfya iet Maak mijn kuiten los
Malthinae Binden of op zijn plaats houden; opsluiten
Nalgask Een mengeling van bijenwas en hazelnootolie om de huid vochtig te maken
Osthato Chetowä De Wijze der Smarten
Reisa de adurna Verhef het water
Rïsa Stijgen / Oprijzen
Sé mor'ranr ono finna Moge u vrede vinden
Sé onr sverdar sitja hvass Moge uw zwaarden scherp blijven
Sé orúm thornessa hávr sharjalví lífs Moge deze slang tot leven komen
Skölir Schild
Skölir nosu fra brisingr Behoed ons voor het vuur
Sköliro Afgeschermd
Skulblaka Draak (letterlijk: schubbenflapper)
Stydja unin mor'ranr Hrothgar Könungr Rust in vrede, koning Hrothgar
Svit-kona Aanspreekvorm voor een elfenvrouw, als erkenning van haar wijsheid en schoonheid.
Thrysta Duwen / Samendrukken
Thrysta vindr Druk de lucht samen
Togira Ikonoka De Gebrekkige zonder Gebrek
Varden Wachten
Vel eïnradhin iet ai Shur'tugal Op mijn woord als Rijder
Vindr Lucht/Wind
Vinr Älfakyn Elfenvriend
Vodhr Mannelijke aanspreekvorm om waardering uit te drukken
Vor Aanspreekvorm voor een naaste vriend
Waíse heill Wees genezen
Wiol ono Voor jou
Wyrda Lot
Wyrdfell Meinedigen
Yawë Band van vertrouwen
Zar'roc

Bron van smart

Door: RazzBudTazz