Wikia


De Erfgoed serie laat ons kennis maken met een hele lijst aan personages, Elfen, Mensen, Dwergen, Draken en andere creaturen. Deze lijst bevat een overzicht van de personages die genoemd worden in de serie, inclusief de korte beschrijving terug te vinden in de lijst met namen van personen en schepselen achterin sommige uitgaven van de serie.

Deze lijst maakt geen onderscheid tussen levende en dode personages, of tot welk ras een personage behoort, deze verschillende categorieën hebben een eigen pagina, terug te vinden onder aan deze pagina.AEdit

Personage Beschrijving
Acallamh Elf uit het lied Du Silbena Datia
Ajihad Leider van de Varden; vader van Nasuada (ook wel Nachtjager genoemd)
Alanna Elfenkind in Ellesméra
Alarice, Vrouwe Gouveneur van Dauth
Albem Inwoner van Carvahall
Albriech Zoon van Horst en Elain
Ama Een van de leden van Ûndins garde
Analísia Elfenbard
Angela Excentrieke kruidenvrouw, heks en waarzegster
Angrenost Laatste mensenkoning
Anhûin Grimstcarclorss van Dûrgrimst Az Sweldn rak Anhûin
Anurin Voorganger van Vrael
Argetlam Aanduiding of titel van een Rijder (Zilverhand)
Arya Gezant van de elfen
Az Sweldn rak Anhûin een dwergen-clan (Dûrgrimst); letterlijk: de tranen van Anhûin

BEdit

Personage Beschrijving

Baldor

Zoon van Horst en Elain
Barden Magiër die koning Orrin bijstaat op de Brandende Vlakten
Bardrick Inwoner van Carvahall
Bartram Voorganger van Horst
Behoedsters, de Twee elfen , Iduna en Nëya, die het magische pact tussen elfen en draken bewaken, onderhouden en belichamen
Bellaen Elf in Ellesméra
Beloth de Wijze Een van de Rijders
Beroan Draak van een van de Rijders
Berundal Elf wiens naam voorkomt in een lied in Ellesméra
Bid'Daum Een witte draak, verbonden met de elf Eragon
Birgit Vrouw van Quimbort; moeder van Nolfavrell (schuilnaam Mardra)
Birka Een van Garrows paarden
Bjartskular Elfentitel voor Saphira (Stralen Geschubde)

Blagden

Een witte raaf

Blodhgarm Elf
Bonden Zeeman in Teirm
Brand Handelsadministrateur in Teirm
Brenna Inwoner van Carvahall
Briam Draak van een van de Rijders
Brisingr zwaard van Eragon; ook "vuur" in de oude taal
Brokk Vader van Thorv
Brom Verhalenverteller in Carvahall ; voormalig Rijder; zoon van Holcomb en Nelda; verbonden met de eerste Saphira
Brugh Een van Garrows paarden
Byrd Wachter in Carvahall; echtgenoot van Felda; vader van Mandel


CEdit

Personage Beschrijving
Cadoc Vader van Garrow en Selena ; Grootvader van Roran en Eragon
Cadoc Eragons paard dat hij naar zijn grootvader heeft vernoemd
Calitha Inwoonster van Carvahall; stiefdochter van Waijeland; echtgenote van Thane
Carsaib Geboortenaam van Durza
Cawleij Boer die aan het Nostwater woont
Celdin Elf uit Ceris
Ceranthor Elfenkoning
Clovis Kapitein in Narda ; vader van Galina


DEdit

Personage Beschrijving
Dahwar Orrins hofmeester; zoon van Kedar
Damítha Kapitein in Sílthrim
Darmmen Een van de zonen van Loring
Däthedr Elfenheer in Ellesméra
Dellanir Elfenkoning die regeerde vóór Evandar
Delwin Boer in Carvahall; echtgenoot van Lenna; vader van Elmund
Dempton Molenaar in Therinsford
Derûnd Ûndins vader
Deynor Voorganger van Ajihad
Dóndar Tiende dwergenkoning
Dormnad Gezant van de Varden in Gil'ead
Drail Moordenaar in Aberon, behoorde tot De Zwarte Hand
Droomdanser, De Weerkat in Ellerméra (ook Maud, Snelvoet en De Kijker)
Durza Een Schim (oorspronkelijke naam: Carsaib)
Dusan Elfenkind in Ellesméra
Dûthmér Een van de leden van Ûndins garde


EEdit

Personage Beschrijving
Eddison Schrijver van de Dialogen
Edurna Elf uit Ceris
Ekksvar Een van de leden van Ûndins garde
Elain Vrouw van Horst; moeder van Albriech en Baldor
Elessari Lid van de Raad van Ouderlingen
Elmund Zoon van Delwin
Elva Kind dat door Eragon wordt gezegend (ook: Stralend Voorhoofd)
Eragon Een jong mensenkind uit Carvahall en de laatste echte Drakenrijder ; zoon van Selena ; kleinzoon van Cadoc; neef van Garrow en Marian; neef van Roran ; verbonden met Saphira (ook: Argetlam, Evan, Vuurzwaard, Schimmendoder en Elfenvriend)
Eragon Een elf , tevens de eerste Rijder ; verbonden met Bid'Daum (officiële spelling: Eragön)
Eridor Een draak van een van de Rijders
Ethlbert Boer in de Palancarvallei
Evan Schuilnaam voor Eragon
Evandar Elfenkoning die regeerde vóór Islanzadí ; tevens echtgenoot van Islanzadí


FEdit

Personage Beschrijving
Falberd Lid van de Raad van Ouderlingen
Fäolin Elf die werd gedood door Durza
Farica Dienstmaagd van Nasuada
Farold Inwoner van Carvahall
Felda Vrouw van Byrd; moeder van Mandel
Fisk Timmerman in Carvahall; Echtgenoot van Isold
Flint Zeeman in dienst van Clovis, kapitein van de Edeline
Folkvír Elfenpaard
Fredric Wapenmeester bij de Varden
Frewin Zeeman onder Torson
Fundor Draak van een van de Rijders die vocht tegen een reusachtige zeeslang
Fûthark Befaamde Dwergensmid


GEdit

Personage Beschrijving
Galbatorix Koning van Het Rijk ; uitroeier van de Rijders ; heeft Shruikan gedwongen zich aan hem te binden; door de Urgals Ushnark de Machtige genoemd
Galina Dochter van Clovis
Galtoon Grutter in Teirm
Galzra Draak van een van de Rijders
Gambel Een van de Varden
Gannel Clanhooft van Dûrgrimst Quan ; zoon van Orm Bloedbijl
Gareth Herbergier in de Groene Kastanje
Garnor Inwoner van Carvahall
Garrow Boer in Carvahall; zoon van Cadoc; broer van Selena; echtgenoot van Marian; vader van Roran ; oom van Eragon
Garzhvog Een Urgal; leider van de stam Bolvek
Gashz Een Urgal

Gebrekkige Zonder Gebrek

Oromis (vertaling van Togira Ikonoka)
Ged Inwoner van Carvahall
Gëda Legendarische elf
Gedric Looier in Carvahall
Gerold Held uit het epos 'Het Lied van Gerold'
Gertrude Heelster in Carvahall
Gildrien de Wijze Kampioen in Ellesméra
Gildintor Legendarisch strijdros
Glaedr Een gouden draak
Glenwing Elf die werd gedood door Durza
Greta Elva's verzorgster
Gretiem Draak van een van de Rijders
Grieg Werkgever van Torkenbrands slavenhandelaren
Gunnar Zeeman onder Clovis
Gûntera Koning der goden bij de dwergen


HEdit

Personage Beschrijving
Haberth Hoefsmid en paardenhandelaar in Therinsford
Haeg Tovenaar, tevens leermeester van Durza
Haldthin, huis Elfengeslacht
Hale Inwonder van Carvahall
Hamijl Kaarsenmaker in Teirm
Hamund Een van de zonen van Loring
Harwin Een van de soldaten op de Brandende Vlakte die per ongeluk op Eragon en Saphira heeft geschoten
Hedin Een van de leden van Ûndins garde
Helen Echtgenote van Jeod
Helzvog Dwergengod van het gesteente
Herndall Urgal-moeren die hun stam regeren
Heslant de Monnik Schrijver van Domia Abr Wyrda
Hida Inwoner van Carvahall
Himinglada Dochter van Vardrûn; nicht van Orik als gevolg van zijn adoptie door Hrothgar; vrouw van Thorgerd Eenoog; moeder van Hvedra
Hírador Draak van een van de Rijders
Holcomb Man van Nelda; vader van Brom
Horst Smid in Carvahall; man van Elain; vader van Albrich en Baldor
Hrothgar Dwergenkoning; clanhoofd van Dûrgrimst Ingeitum; Oriks oom en adoptiefvader
Hvedra Vardrûns kleindochter; dochter van Thorgerd Eenoog en Himinglada; verloofde van Orik


IEdit

Personage Beschrijving
Iduna Een van de Behoedsters
Ingothold Draak naar wie de Kronieken van Ingothold zijn genoemd
Iormúngr Gezel van Vervada; vader van Saphira
Irnstad Rijder en Schimmendoder
Irwin Orwins eerste minister
Islanzadí Elfenkoningin; echtgenote van Evandar
Ismira Echtgenote van Sloan; Katrina's moeder
Isold Echtgenote van Fisk
Ivor Boer in Carvahall; neef van Svart


JEdit

Personage Beschrijving
Jarsha Knaap bij de Varden
Jeod Echtgenoot van Helen (ook: Jeod Langbeen)
Jörmunder Hoogste bevelhebber bij de Varden; lid van de Raad van Ouderlingen
Jura Draak van een van de Rijders


KEdit

Personage Beschrijving
Katrina Dochter van Sloan en Ismira
Kedar Vader van Dahwar
Kelbij Inwoner van Carvahall
Kel Schuilnaam van Nolfavrell
Kelton Smid bij wie Horst zijn opleiding afmaakte
Kijker, De Weerkat in Ellesméra (ook De Droomdanser, Maud, en Snelvoet
Kílf Dwergengodin van het water
Kinnel Meester-scheepsbouwer in Teirm
Kiselt Inwoner van Carvahall
Knute Inwoner van Carvahall
Korgan Stamvader van de dwergen
Kull Ongewoon grote Urgals


LEdit

Personage Beschrijving
Ládin Elf en natuurkundige
Laetrí Elf en Schimmendoder
Larkin Vader van Orrin
Larne Jongste zoon van Lorin
Lenna Echtgenote van Delwin
Lethrblaka Reusachtige vliegende monsters waarop de Ra'zac rijden
Lifaen Elf uit Ceris
Linnëa Elf die één werd met de Menoaboom
Lorin Wever in Carvahall; vader van Darmmen, Hamund en Larne; schuilnaam: Wallije


MEdit

Personage Beschrijving
Maerzadí Elf die de hand aan zichzelf sloeg om te bewijzen dat de toekomst niet is voorbeschikt
Mandel Zoon van Byrd en Felda
Mardra Schuilnaam van Birgit
Marian Echtgenote van Garrow; moeder van Roran; tante van Eragon
Maud Weerkat in Ellesméra (ook de Droomdanser, Snelvoet, en De Kijker)
Meinedigen, De De dertien Rijders die hun orde verrieden aan Galbatorix (zie Wyrdfell en Morzan)
Melkolf Inwoner van Carvahall
Mensen Derde soort die zich in Alagaësia vestigde
Merlock Handelaar die Carvahall aandeed
Miolandra, Huis Elfengeslacht
Moratensis De man uit de mythe die oprees uit het water van een fontein, nadat een maagd zich veen volmaakte echtgenoot had gewenst
Morgothal Dwergengod van het vuur
Morn Herbergier in Carvahall; echtgenoot van Tara
Morzan Eerste en laatste van de Meinedigen; vader van Murtagh
Murtagh Een van Eragons reisgezellen; zoon van Morzan; rijder van Thoorn


NEdit

Personage Beschrijving
Nachtjager Urgal-titel voor Ajihad
Nagra Reusachtige everzwijn dat voorkomt in de Beorbergen
Narí Elf uit Ceris
Nasuada Dochter van Ajihad (ook: Vrouwe Nachtjager)
Neal Schuilnaam voor Brom
Neil Bonthandelaar in Therinsford
Nelam Boer in Therinsford
Nelda Echtgenote van Holcomb; moeder van Brom
Nesbit Inwonder van Carvahall
Nëya Een van de Behoedsters
Niduen Wever in het paleis van Islanzadï
Nolfavrell Zoon van Quimbort en Birgit (schuilnaam: Kel)
Nolla Echtgenote van Orval
Nuada Elf uit het lied Du Sibena Datia
Nuala Elfendichteres


OEdit

Personage Beschrijving
Odele Jonge vrouw uit Carvahall
Ohen de Sterke Draak van een van de Rijders
Orik Zoon van Thrifk; neef en geadopteerde zoon van Hrothgar; als gevolg van die adoptie neef van Vardrûn en Himinglada; verloofde van Hvedra
Orm Bloedbijl Vader van Gannel
Oromis Ook: de Gebrekkige zonder Gebrek; de Wijze der Smarten; Oshato Chetowä; Togira Ikonoka 
Orrin Koning van Surda; zoon van Larkin
Orhindr, Huis Elfengeslacht
Orval Boer in Carvahall; echtgenoot van Nolla
Oshato Chetowä Oromis (Wijze der Smarten)
Ouderlingen, Raad van Groep die helpt leiding te geven aan de Varden (zie ook: Elessari, Falberd, Jörmunder, Sabrae en Umérth)


PEdit

Personage Beschrijving
Palancar Oudst bekende mensenkoning
Par Jonge man in Carvahall
Pupae Jongen van de Ra'zac


QEdit

Personage Beschrijving
Quimbort

Brouwer in Carvahall; man van Birgit; vader van Nolfavrell

Z Edit

personage beschrijving
zar'roc zwaard van Morzan; later van Eragon; wordt afgepakt door Murtagh