Wikia


Urû'baen is de hoofdstad van het Rijk zoals dit door koning Galbatorix en zijn draak Shruikan is gevormd na de val van de Drakenrijders. Urû'baen is tevens de schuilplaats van Galbatorix zelf, waar hij drie drakeneieren bewaard (Saphira, Thoorn en een derde onbekende draak). Eens heette de stad Illeria en was het een elfenstad.