Wikia


De Varden zijn een rebellengroepering die tegen het Rijk en haar koning Galbatorix vechten. Ze werden na de Val van de Rijders gesticht door Brom, een Drakenrijder die zijn draak op Vroengard had verloren. De Varden bestonden uit tegenstanders van het regime van Galbatorix en zochten hun toevlucht in Farthen Dûr bij de dwergen.

De Varden waren verantwoordelijk voor de dood van de Meinedigen. Ze stalen het ei van Saphira van Galbatorix en sloten een bondgenootschap met de Elven en Surda. Nadat de Varden Eragon en zijn draak onderdak hadden verleend moesten ze onder Farthen Dûr slag leveren met de Urgals, bezeten door Durza en Galbatorix. Kort na de slag kwam koning Ajihad om het leven.

Zijn dochter Nasuada leidde de Varden naar Surda, waar in de Tweede Slag op de Brandende Vlakte het Rijk tegengehouden werd. Daarna stootten de Varden met hulp van Surda door naar de stad Feinster, om deze na drie dagen te bestormen. Het volgende doelwit van de Varden is de stad Belatona.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.